Kedvezményezett neve: Pinnye Község Önkormányzata

Projekt címe: Pinnye települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Konzorciumi partner : Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Finanszírozási alap: ERFA

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen kezelni a csapadékvizet, így megfelelően el tudja vezetni a vizet az érintett közútszakaszok mentén. Közvetlen cél továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházással érintett utcák csapadékvíz elvezető rendszere elavult. A korábbi csapadékszegényebb ill. kiegyenlítettebb csapadékeloszlású évtizedekben a lakosság nem törődött a csapadékvíz elvezető rendszerrel, ezért az használhatatlanná vált. A belterületi utak mellett húzódó árkok többnyire eltömődtek, a kapubejárók áteresztő csövei szűk keresztmetszetűek, vagy a földárkok esetében a bejárást az árkok feltöltésével oldották meg.

Tervezett fejlesztés:

–      Arany János utca

Tervezési terület hossza: ~ 380 fm

Vízgyűjtő terület: 2.90 ha

Érintett hrsz-ek: 99, 71

A területen jelenleg szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe kötve, önállóan, elkülönülten „üzemelnek”. A földárkok sok helyen feliszapolódtak.

Projekt befejezési dátuma: 2022.03.31

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00002

A kivitelezőre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra került. A nyertes ajánlattevő a VIAT KFT., a vállalkozói szerződés 2021.05. végé alárásra került. Június 3.-án lakossági fórum keretében bemutatásra került a beruházás illetve szó esett a csapadékvíz újrahasznosításáról, helyben tartásának fontosságáról és környezetvédelmi hatásairól.

A kivitelező kiválasztásának polgármesteri határozata, a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés, valamint a lakossági fórum jegyzőkönyve a Dokumentumok menűpont ” Csapadékvíz projekt dokumentumai ” mappában találhatók.

Dobos Szabolcs, műszaki ellenőrként (névjegyzéki szám: 08-6713) igazolom, hogy a „„Pinnye települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00002 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatos, Pinnye község egy részére vonatkozó csapadékvíz elvezetési munkáinak generál-kivitelezése” tárgyú projekt kapcsán megkötött kivitelezési vállalkozói szerződés teljesítése során a vállalkozó (név: VIAT Szolgáltató Kft., cím: 9484 Pereszteg, Temető u. 20. adószám: 11406280-2-08) 2021. július 08-án a kivitelezési munkálatok kapcsán 50%-os műszaki készültségben volt.

Az alábbi munkák készültek el:

• Arany János utca Á-1-0 jelű árok – meglévő átereszek bontása, árokprofil kialakítása

• Arany János utca Á-1-2 jelű árok – meglévő átereszek bontása, árokprofil kialakítása

• Arany János utca Á-1-2 jelű árok – új mederburkolatok elkészítése, zárt szakasz elkészítése

• NA100 beton szikkasztó akna kialakítása

Fotódokumentáció megtalálható a Csapadékvíz projekt dokumentumai Képek 1-7 ig.

Kelt: Pinnye, 2021.07.08.

Dobos Szabolcs, műszaki ellenőrként (névjegyzéki szám: 08-6713) igazolom, hogy a „„Pinnye települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00002 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatos, Pinnye község egy részére vonatkozó csapadékvíz elvezetési munkáinak generál-kivitelezése” tárgyú projekt kapcsán megkötött kivitelezési vállalkozói szerződés teljesítése során a vállalkozó (név: VIAT Szolgáltató Kft., cím: 9484 Pereszteg, Temető u. 20. adószám: 11406280-2-08) 2021. szeptember 15-én a kivitelezési munkálatok kapcsán 100%-os műszaki készültségben volt.

Az alábbi munkák készültek el:

• Arany János utca Á-1-0 jelű árok – új átereszek építése, árokprofil kialakítása

• Arany János utca Á-1-2 jelű árok –új átereszek építése, új folyóka építése, árokprofil kialakítása

• Arany János utca Á-1-2 jelű árok – új mederburkolatok elkészítése, zárt szakasz elkészítése

• NA100 beton szikkasztó akna kialakítása

• Á-1-2 levezető árok kialakítása, profilozása

• Ikva-patakba történő csapadékvíz bevezetés kiépítése

Fotódokumentáció megtalálható a Csapadékvíz projekt dokumentumai Képek 8-13 ig.

Kelt: Pinnye, 2021.09.16.